Qara pərdələrin üstünlükləri və təhlükələri

2021-06-16

Üstünlüyüqaranlıq pərdələrkölgə və istilik izolyasiyasındadır, lakin dezavantajı formaldehid qoxusudur. Formaldehidi təmizləmək üçün yaxşı bir iş görmürsənsə, bu, insan orqanizminə pis təsir edə bilər. Yəni hər kəs üçün yaxşı bir havalandırma işi etməlidirqaranlıq pərdələrsadəcə istifadə olunur.
1. In short, the blackout curtain is a kind of curtain with shading function made by the design and sewing of decorative cloth. Conventional qaranlıq pərdələr are replaced with opaque or thicker fabrics on the basis of traditional curtains, so as to achieve basic control of light and achieve a shading effect.
2. Ən böyük xüsusiyyəti qaranlıq pərdələr is shading. No matter what kind of material the qaranlıq pərdələr have a shading effect, but now the qaranlıq pərdələr on the market have not reached the 100% refractive index, which means that if there are businesses in the market to promote their shading rate as high as 100%, it is a lie Human. In fact, the current qaranlıq pərdələr can eliminate 80% of the ultraviolet radiation. At the same time, the qaranlıq pərdələr also have the advantages of light and wind. Some qaranlıq pərdələr with relatively transparent materials can even see outdoor scenery.
3.Everything is single-sided but double-sided. The qaranlıq pərdələr are poisonous and not just a rumor. This is mainly related to the material of the qaranlıq pərdələr. At present, the qaranlıq pərdələr on the market are mainly divided into two kinds of curtains, physical shading and chemical shading. The physical shading curtains only add a layer of shading fabric to the original curtain, which is green and environmentally friendly. However, chemical qaranlıq pərdələr have an additional coating on the outside of the curtains. Due to the use of glue, the curtains have some pungent odors, and naturally they cannot be completely non-toxic.